Chongqing Nansong Chemi-Tech Pharma Co., Ltd.

      API Intermediates

      Pesticide Intermediates

 

    API Intermediates

 

BEMPEDOIC ACID ETC-1002

 

CAS No.: 738606-46-7

 

Structural formula: