Chongqing Nansong Chemi-Tech Pharma Co., Ltd.

      API Intermediates

      Pesticide Intermediates

 

    API Intermediates

 

2,2,14,14-tetramethyl-8-oxopentadecanedioic acid

 

CAS No.: 413624-71-2

 

Structural formula: