Chongqing Nansong Chemi-Tech Pharma Co., Ltd.

      API Intermediates

      Pesticide Intermediates

 

    API Intermediates

 

(S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane

 

Structural formula:

Purity: NLT99%